timer
kr.
kr.
kr.
kr.
Dette beløb er også inkl. feriepenge, sygedagpenge eller andre lønindtægter